subota, 28. rujna 2013.

Najopasnije knjige svih vremena

Evo još jednog primjera kako se gradi neopaganizam ili ovaj tzv. Novi Svjetski Poredak. Ovoga puta su meta najslabiji sloj stanovništva – djeca. Antiporodična ideologija Karla Marksa je doživjela puni procvat u ovoj, nazovi, demokratiji. Ovdje se na djelu vidi kako bolestan jezuitski um djeluje na sve što ima veze sa judeohrišćanskim moralom. Vječna borba između hrišćanstva i satanizma.

Obavezno na YT pogledati dokumentarni film “Kinsijev sindrom”. Tamo je u potpunosti objašeno kako je legalizovana pedofilija, homoseksualizam i druge seksualne perverzije.

Obred uvođenja u dužnost i zakletvu jezuita: 
Govori superior (nadređeni sveštenik): 
“Sine moj, i do sada si učio da se pretvaraš da si tobože na njihovoj strani, a zapravo nisi. 
Među rimokatolicima da budeš rimokatolik i čak da budeš špijun među svojom vlastitom 
braćom. Učio si da ne veruješ ljudima, da se ne uzdaš u ljude; među reformatorima da budeš 
reformator, među hugenotima hugenot, među kalvinistima kalvinist, među protestantima 
da budeš protestant i stekneš njihovo poverenje. 
Traži da propovedaš sa njihovih propovedaonica i da svom žestinom svoje prirode 
objaviš našu svetu religiju i papu; čak siđi tako nisko, da postaneš Jevrejin među Jevrejima, 
da bi se mogao osposobiti da skupiš sve informacije u korist tvog reda, kao veran papin 
vojnik. Učio si da tajno seješ seme neprijateljstva i zavisti među državama koje su u miru i 
huškaš ih da prolivaju krv. Uvuci ih u rat i stvaraj revolucije, građanske ratove u 
zajednicama, provincijama i zemljama koje su nezavisne i pune prosperiteta, koje uživaju 
blagoslove u kulturi, umetnosti i naukama. Budi na strani onih koji se bore u ratu i radi 
potajno sa svojom braćom jezuitima, koji su možda na drugoj strani i otvoreno se 
suprostavljaju onoj s kojom si ti povezan. Samo tako crkva može uspešno, u tim neugodnim 
uslovima, privesti kraju pregovore za mir... s tim da cilj opravdava sredstva. 
Učio si šta je dužnost špijuna: da sakupljaš činje nice i informacije iz svih mogućih izvora. 
Trudi se da dobiješ poverenje porodica protestanata i jeretika svih klasa, kako trgovaca, 
tako i bankara, pravnika, zatim u školama i univerzitetima, parlamentima, zakonodavnim 
telima, sudovima i saborima. Da budeš sve za sve ljude, za papinu volju čije smo mi sluge 
sve do smrti. 
Primio si sve instrukcije još kao novajlija, pa kao novozaređeni sveštenik i kao pomoćnik 
biskupa, kao ispovednik i kao sveštenik, ali se još nisi opremio svime što je potrebno, da 
komanduješ armijom “Lojola” u službi pape. Ti moraš da služiš u pravo vreme kao 
instrument i izvršitelj kazne, kao što su naredili tvoji pretpostavljeni, jer ovde niko ne može 
raditi ko nije osvetio svoj rad krvlju jeretika, jer bez prolivanja krvi nijedan čovek ne može 
biti spasen. Zato, naoružajte se za svoj posao i učinite svoje spasenje sigurnim. Ti ćeš pored 
svoje prethodne zakletve pokornosti svom redu i odanosti papi, ponoviti za mnom: 
Ja (ime i prezime) sada u prisutnosti svemogućeg Boga, svete device Marije, svetog 21
Mihajla arhanđela, svetog Jovana Krstitelja, svetih apostola, svetog Petra i svetog Pavla i 
svih svetaca i sakralnih hostija neba, obećavam i izjavljujem da ću, kada bude povoljna 
prilika, voditi nemilosrdan rat, potajno i javno, protiv svih jeretika, protestanata i liberala, 
kao što sam usmeren i upućen, da ću ih istrebiti sa lica zemlje i da neću poštedeti nikoga, 
bez obzira na starost, pol i uslove; da ću ih vešati i paliti, pustošiti, guliti kožu, daviti i 
pokopavati žive, parati stomake i utrobe njihovih žena i razbijati glave njihove dece o 
zidove, da satrem zauvek njihovu odvratnu rasu. Pošto se to ne može činiti javno, ja ću 
potajno upotrebljavati otrovni pehar, stisnuti konopac, čelični bodež ili olovni metak, bez 
obzira na čast, rang, dostojanstvo ili autoritet osobe ili osoba, ma kakvi bili njihovi uslovi 
života, javni ili privatni, onako kako budem u bilo koje vreme upućen od bilo kog zastupnika 
pape ili starešine braće po svetoj veri, po društvu jezuitskom.”

Nema komentara:

Objavi komentar