ponedjeljak, 5. ožujka 2012.

Korporatizam - Jeffrey Grupp

Korporatizam je bio ekonomska strana fašizma, koja se temeljila na spoju jake nedemokratsKorporatizam je bio ekonomska strana fašizma, koja se temeljila na spoju jake nedemokratske centralizovane vlade s velikim korporacijama. Ali ta je praksa prisutna i danas. Profesor Jeffrey Grupp smatra da čak nadilazi težnju za profitom i zadire u svaku poru života i predstavlja psihološku kategoriju. Ljudima se kroz korporativne medije usađuje stav da korporativni sistem predstavlja najnaprednije duštvo. Grupp govori o porobljavanju ljudskog duha građana sveta od strane velikih monopolističkih svetskih korporacija koje kontrolišu resurse, zemlju, ratove, medicinu, informaciju, hranu, prevoz, vodu, poštu, obrazovanje i razmišljanje.ke centralizovane vlade s velikim korporacijama. Ali ta je praksa prisutna i danas. Profesor Jeffrey Grupp smatra da čak nadilazi težnju za profitom i zadire u svaku poru života i predstavlja psihološku kategoriju. Ljudima se kroz korporativne medije usađuje stav da korporativni sistem predstavlja najnaprednije duštvo. Grupp govori o porobljavanju ljudskog duha građana sveta od strane velikih monopolističkih svetskih korporacija koje kontrolišu resurse, zemlju, ratove, medicinu, informaciju, hranu, prevoz, vodu, poštu, obrazovanje i razmišljanje.


Knjiga vrlo argumentovano iznosi činjenice da čovečanstvo već duže vreme ima znanja i tehnoloških mogućnosti da živi kao u raju, ali da vlasnici korporacija planski i sistematski rade protiv toga. Oni te mogućnosti namerno koriste za stvaranje pakla na zemlji. Otuda je opravdano pitanje da li su oni uopšte ljudi ili neki hibridi koji samo liče na ljude.

Preuzmite  prevedenu knjigu u PDF formatu  

Nema komentara:

Objavi komentar